Tvorba

Doplněk pro Google Chrome, který odstraní parametr fbclid ze všech odkazů na facebooku.
1 2