Jaké osobní údaje uchovávám? Jakým způsobem a za jakým účelem?

Uchovávám jen ty údaje, které jsou zadány do kontaktního formuláře. Tedy jméno a mailovou adresu. Údaje jsou spolu s příslušnou zprávou a datem odeslání uloženy do databáze, ke které mám přístup pouze já (přístup je chráněn silným heslem) a provozovatel serverů, na kterých stránky běží (bližší informace o jejich přístupu k datům najdete zde: Ochrana dat uložených na serverech ). Údaje uchovávám pouze k umožnění další komunikace (tedy např. abych mohl odpovědět na dotaz). Údaje neposkytuji nikomu dalšímu.

Jak dlouho data uchovávám?

Data jsou v databázi uchovávána nejvýše 2 roky po odeslání příslušné zprávy.

Co s tím můžete dělat?

Můžete:

  1. zažádat o výpis či smazání všech udajů spojených s vámi (to znamená všech vámi odeslaných zpráv)
  2. použít fiktivní údaje (přezdívky, falešné mailové adresy, apod.) a tím do určité míry anonymizovat odeslanou zprávu, v takovém případě však zabráníte další komunikaci a nebudete moci uplatnit předchozí bod
V případě prvního bodu můžete o výpis či odstranění požádat skrze kontakní formulář. Následně dojde k ověření uvedené mailové adresy (adresy odesílatele). Poté (dle typu žádosti) buďto na tuto adresu dostanete výpis dat s ní spojených, nebo budou tato data odstraněna. Celý proces může trvat i několik dní.

Cookies

Stránka může využívat takzvaný session cookie. Tento cookie existuje pouze do zavření prohlížeče a zajišťuje správné fungování stránky.